Facility management laat zich het beste vergelijken met het huishouden van een organisatie of bedrijf. Alle ondersteunende diensten van het bedrijf worden in goede banen geleid, zodat elke werknemer zijn werk goed kan uitvoeren. Belangrijke taken die hieronder vallen zijn: het verzorgen van de schoonmaak van alle ruimtes, het regelen van een goede beveiliging en het organiseren van een voedzame catering. Het voornaamste doel van de ifm is het de werknemer zo gemakkelijk mogelijk maken om zijn of haar werk op een prettige manier te kunnen doen.

Een stukje geschiedenis

Facility management bestaat nog niet zo lang. Pas in de jaren tachtig is deze term overgewaaid vanuit Amerika. Door de snel groeiende technologische ontwikkelingen werd het mogelijk om complexere zaken met elkaar te verbinden en eenvoudiger berekeningen te maken. Er ontstond een beter overzicht van de invloed van verschillende bedrijfsinvesteringen op de kostprijs van hun producten of diensten. Aanvankelijk werd facility management vooral serieus genomen door vastgoedbedrijven, tegenwoordig zijn de meeste grote bedrijven zich bewust van het belang van goed georganiseerd facilitair management.

Taken van facility management

Het takenpakket van de afdeling facility management is breed. Ook verschilt het per organisatie wat wel of niet onder facility management valt. De afdeling heeft als voornaamste doel de werknemers te ondersteunen rondom zaken als een aangename werkplekinrichting, een slimme ruimteplanning, effectieve communicatiemiddelen, het verzorgen van een leaseauto, duurzame afvalverwerking, veiligheid, catering, schoonmaakdiensten, beveiliging en bewust energieverbruik. De facility manager heeft contact met externe leveranciers, stuurt de teams aan die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld inkoop, catering, schoonmaak, IT, beveiliging of wagenparkbeheer. Daarnaast zorgt hij of zij voor slimme, kostenbesparende investeringen, rekening houdend met de strategische bedrijfsdoelstellingen.

 

Soorten organisaties en bedrijven

Facility management is niet meer weg te denken, en vormt een cruciaal onderdeel binnen grote bedrijven en organisaties. Denk hierbij ook aan ziekenhuizen, hotels, vliegvelden, pretparken, vakantieresorts, winkelcentra of grote voetbalstadions. De facility manager denkt bijvoorbeeld mee over de inrichting van een park of een gebouw. Is het gebouw aantrekkelijk ingericht, voldoen werkplekken aan de Arbowetgeving, hoe is de schoonmaak georganiseerd en hoe zit het met de beveiliging en de parkeervoorzieningen? De facility manager zorgt ervoor dat deze keuzes en diensten feilloos verlopen.